Til kamp mot mobbing

I dag starter et nytt skoleår mange steder i landet. Godt over 600.000 barn og ungdommer tar årets – og for noen av dem livets – første tur til sine skoler i dagene som kommer. Av disse kommer 90.000 til å bli mobbet i løpet av august og september.

Til kamp mot mobbing

Det tilsvarer folketallet i Porsgrunn, Skien og Bamble. Til sammen. Det representerer de 15 prosent som svarte i Elevundersøkelsen i fjor at de opplevde krenkelser en eller flere ganger i måneden. 90.000 barn og ungdommer som blir utsatt for ødeleggende opplevelser i den mest sårbare perioden i livet.

Det er ikke greit. Det er ikke akseptabelt. For vi vet at mobbing dreper.

Å hindre mobbing er skolens ansvar. Skolen skal jobbe med holdninger og ha planer og systemer som settes i sving når mobbing avdekkes. I tillegg trenger de å sørge for at skolemiljøet oppfordrer barna til å stå opp for hverandre og si fra. Barn og unge må oppleve at de blir tatt på alvor når de varsler om egne eller andres ubehagelige opplevelser. Skolen skal sørge for at barna våre er trygge.

Men like viktig er det at å hindre mobbing er et voksenansvar. Hver og en av oss som har med barn å gjøre har et ansvar som rollemodeller, et ansvar for å si stopp når vi ser noen gå over streken, for å si fra når vi ser skolen ikke gjør jobben sin godt nok og et ansvar for å se de barna som sliter. Hver enkelt av oss har ikke bare en mulighet, men et ansvar for å være «den ene» for de barna som trenger det.

Vi har ikke rett til å se en annen vei og forvente at noen andre skal rydde opp. Vi har ikke råd til det. Vi har nemlig ingen barn å miste.

«Den ene» er et prosjekt i regi av UNICEF, og handler om å bevisstgjøre oss om at barn som sliter kan få uvurderlig hjelp bare det er én trygg voksen som ser dem og bryr seg om dem. Du kan klikke her for å lese mer om prosjektet og hvordan du kan jobbe for å bli den ene for et barn i ditt miljø.

Mange gjør et godt arbeid i kampen mot mobbing, blant annet Foreningen Mobbing i Skolen. De har publisert 12 tips til skolestart i forbindelse med mobbing.

Del dette innlegget:

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *